Tjenester

 Vi kan tilby følgende tjenester:
  • Regnskapsrevisjon for alle vanlige bransjer og organisasjonsformer
  • Rådgivning innen økonomi / regnskap
  • Skatt og avgift
  • Foretaksservice, herunder forretningsførsel og regnskapstjenester
    (unntatt for egne revisjonsklienter).