Velkommen til
Inter Revisor ASInter Revisor AS er et revisjonskontor og holder til i flotte lokaler i Storgata 20 i Gjøvik.

Vi er 7 medarbeidere med god erfaring og kompetanse, hvor av 4 autoriserte revisorer
og 1 autorisert regnskapsfører.
Våre kunder er i hovedsak lokalisert i Gjøvik og Toten området, og består av alt fra
små til mellom store selskap innen de fleste bransjer.
Vi kan tilby følgende tjenester:
  • Regnskapsrevisjon for alle vanlige bransjer og organisasjonsformer
  • Rådgivning innen økonomi / regnskap
  • Skatt og avgift
  • Foretaksservice, herunder forretningsførsel og regnskapstjenester
    (unntatt for egne revisjonsklienter).
Vår målsetting er å være en god støttespiller for våre kunder
som revisor og rådgiver.

Vi er medlem av Den Norske Revisorforeningen (DNR).Revisorforeningen

MVA ved utleie av eiendom

Skattedirektoratet har gitt en uttalelse som får betydning for utleiere av lokaler som fremleies.

Momskompensasjon i Revidert nasjonalbudsjett

I Revidert nasjonalbudsjett foreslås endringer som berører reglene om momskompensasjon.

Utbygging av vann- og avløpsanlegg

Ordningen med frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg gjelder bare for private utbyggere.*
*
*
*
*