Velkommen til
Inter Revisor ASInter Revisor AS er et revisjonskontor og holder til i flotte lokaler i Storgata 20 i Gjøvik.

Vi er 7 medarbeidere med god erfaring og kompetanse, hvor av 4 autoriserte revisorer
og 1 autorisert regnskapsfører.
Våre kunder er i hovedsak lokalisert i Gjøvik og Toten området, og består av alt fra
små til mellom store selskap innen de fleste bransjer.
Vi kan tilby følgende tjenester:
  • Regnskapsrevisjon for alle vanlige bransjer og organisasjonsformer
  • Rådgivning innen økonomi / regnskap
  • Skatt og avgift
  • Foretaksservice, herunder forretningsførsel og regnskapstjenester
    (unntatt for egne revisjonsklienter).
Vår målsetting er å være en god støttespiller for våre kunder
som revisor og rådgiver.

Vi er medlem av Den Norske Revisorforeningen (DNR).Revisorforeningen

Redusert arbeidsgiveravgift for transport og energi

Fra 2018 vil det igjen bli adgang til å benytte reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Avtale med EU for å bekjempe momssvindel

Norge og EU har inngått en avtale om administrativt samarbeid for å bekjempe momssvindel.

ESA har godkjent unntaksregel for ambulerende virksomhet

ESA har avgjort at en unntaksregel i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift vil være forenlig med EØS-avtalen.*
*
*
*
*