Velkommen til
Inter Revisor ASInter Revisor AS er et revisjonskontor og holder til i flotte lokaler i Storgata 20 i Gjøvik.

Vi er 7 medarbeidere med god erfaring og kompetanse, hvor av 4 autoriserte revisorer
og 1 autorisert regnskapsfører.
Våre kunder er i hovedsak lokalisert i Gjøvik og Toten området, og består av alt fra
små til mellom store selskap innen de fleste bransjer.
Vi kan tilby følgende tjenester:
  • Regnskapsrevisjon for alle vanlige bransjer og organisasjonsformer
  • Rådgivning innen økonomi / regnskap
  • Skatt og avgift
  • Foretaksservice, herunder forretningsførsel og regnskapstjenester
    (unntatt for egne revisjonsklienter).
Vår målsetting er å være en god støttespiller for våre kunder
som revisor og rådgiver.

Vi er medlem av Den Norske Revisorforeningen (DNR).


*
*
*
*
*